CMS

System Telelift UniCar w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakończenie drugiego etapu modernizacji systemu UniCar w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego.